Bij Fanorg accepteren wij niet alleen verschillen – wij omarmen het, ondersteunen het en geloven dat dit onze producten en klanten nóg beter maakt. Wij bieden gelijke kansen voor iedereen. Werken bij Fanorg is uitsluitend gebaseerd op jouw kwalificaties en hoe jij het verschil maakt met jouw vaardigheden. Fanorg discrimineert geen enkele werknemer of sollicitant op grond van ras, geloofsovertuiging, huidskleur, religie, geslacht, seksuele geaardheid, genderidentiteit/-expressie, nationale afkomst, handicap, leeftijd, genetische informatie, burgerlijke staat, zwangerschap of gerelateerde aandoeningen of enig andere door de wet beschermde basis.

Het is ons beleid om te voldoen aan alle wetten met betrekking tot non-discriminatie en gelijke kansen. Wij vinden dat dit het juiste is om te doen, wij hopen dat jij er ook zo over denkt.

Klinkt goed? Begin direct!